Hens Market Gent's & Guns

Ekol Viper 2,5“ černý

CENA: 1 800 Kč

Revolver na poplašné a plynové náboje

kapacita 6 ran